Danh sách Forums DoFollow to Increase Backlinks tốt nhất

Viết bởi 

Dofollow blog và Dofollow diễn đàn sử dụng thuộc tính dofollow và giúp bạn tăng backlinks và cung cấp cho tình yêu liên kết. Liên kết nước trái cây từ blog hoặc diễn đàn PR cao sẽ tốt cho blog của bạn để tăng xếp hạng trang của Google. Đặc biệt, nếu bạn đang hoạt động trong một diễn đàn thích hợp cho phép liên kết ngược dofollow, bạn sẽ không chỉ có được một liên kết chất lượng đến trang web của bạn mà bạn cũng sẽ nhận được lưu lượng truy cập được nhắm mục tiêu.

Dưới đây là danh sách các diễn đàn dofollow có trang xếp hạng của Google, đăng ký sử dụng liên kết blog của bạn như là chữ ký và đảm bảo rằng bạn vẫn hoạt động như các diễn đàn này rất năng động và bạn sẽ nhận được backlinks cũng như lượt view

 1. V7nForum
 2.  Joomla Forum
 3. CNET Forum
 4. Mysql Forum
 5. Digital point Forum
 6. Site Point Forum
 7.  Warrior forum
 8.  Deviantart
 9.  File Sharing Forum
 10.  Geek Village Forum
 11. HTML Forum
 12. MyGame Builder Forum
 13.  PhpBB Forum
 14. Web-hosting Forum
 15. GardenWeb
 16. FileZilla Forum
 17. Antionline
 18. XDA developers forum
 19. What is my IP
 20. Ubuntu forums
 21. Audacity forum
 22. Chronicle Forum
 23. Photoshop designs
 24. Windows Forum
 25. SEOChat forum
 26. Cheftalk forum
 27. Miui Android Forum
 28. Business Advice Forum
 29. IDPF


Sln đc: 21660 lần
Sửa lần cuối vào Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 11:47

Đối tác của chúng tôi